STAVÍME NOVÝ HOSPIC
PRO NAŠE PACIENTY

Má to smysl…

Náš cíl

Hospic uprostřed zeleně

Chceme vybudovat bezpečné,
prosluněné místo pro odchod ze života

Nejlepší péče

Chceme poskytnout tu
nejlepší péči a komfort

Důstojné prostředí

Naši pacienti a jejich blízcí si
zaslouží důstojné prostředí

PROČ SE SNAŽÍME

Důležitá a dobře fungující
služba si zaslouží důstojné prostředí

Zaslouží si ho lidé, kterým je určená. Hospic svatého Lazara už 25 let poskytuje péči občanům celého Plzeňského kraje. Chceme pro naše pacienty to nejlepší.

Pryč z neklidné městské zástavby bez zeleně i prostoru k parkování. Pomozte nám přiblížit se snu o důstojném odcházení a postavit nový dům pro hospic.

Nevyhovující prostředí
a nedostatečné prostory

Sídlíme v zástavbě mezi starými činžáky. Snažíme se stále posouvat kvalitu i rozsah naší péče, samotná budova je ale naším největším limitem.

Chybí zeleň a venkovní prostory pro pacienty. Problémem je znečištěné a hlučné okolí. Limitem jsou také omezené prostory. To vše negativně ovlivňuje pacienty a znemožňuje rozšiřování služeb.

Chceme to s Vaší pomocí zlepšit a vybudovat nový hospic.

CO SE JIŽ POVEDLO

CO NÁS TEĎ ČEKÁ

Architektonická studie

Zpracovat architektonickou studii jako základ pro stavební projekt a dokumentaci.

Prosíme o pomoc

Abychom se posunuli dál, potřebujeme
získat 1 177 088 Kč.

Již jsme vybrali: 1 045 797 Kč

Náš cíl: 1 177 088 Kč

MÁ TO SMYSL

Co si o projektu myslí lidé, kteří jsou do něj zasvěcení

Píší o nás v mediích

MŮŽETE NÁM POMOCI?

Drobní dárci

Každý dar posouvá k cíli.
Jste skvělá komunita, pomáháte.

Filantropové

Máte možnost větší pomoci?
Proberme to osobně.

Dobrodinci

Pomůžete profesně, máte know how,
máte nadšení? Ozvěte se nám.